MUDr. Mária Kuchárová, všeobecné lekárstvo a geriatria